O MNIE

 
SPECJALIZACJA

Specjalizuję się w leczeniu:

 • zaburzeń lękowych 

 • zaburzeń nastroju

 • zaburzeń osobowości

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE
Psycholog/ Psychoterapeuta
Specjalistyczne Gabinety Terapeutyczne

​2018 - obecnie

​Prowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Psycholog/ Psychoterapeuta
Psycholog-online.com.pl

​2018 - obecnie

​Prowadzenie psychoterapii indywidualnej.

 
Psycholog/ Psychoterapeuta
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Uniwersytetu SWPS

​2014 - 2017

​Prowadzenie psychoterapii indywidualnej.

Psycholog
Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"

​2016 - 2017

Udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie treningów umiejętności społecznych, zajęć psychoedukacyjnych oraz grupowych terapii warsztatowych.

Psycholog/ Psychoterapeuta
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Oddział Nerwic i Zaburzeń Osobowości

​2014 - 2016

Prowadzenie psychoterapii indywidualnej, konsultacji diagnostycznych oraz grupowych terapii zajęciowych, uczestniczenie w zebraniach społeczności, konsyliach oraz wizytach lekarskich na salach.

 

 

Psychoterapeuta
Uniwersytet SWPS

​2015 - 2016

​Prowadzenie psychoterapii w ramach projektu E-COMPARED - europejskich badań porównawczych nad efektywnością terapii z wykorzystaniem internetu dla osób z depresją.

WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet SWPS

​2013 - 2017

Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
​2006 - 2011

Magister Psychologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
​2001 - 2006

Magister Filozofii

SZKOLENIA
 • Stany lękowe u pacjentów - przyczyny, objawy, leczenie

 • Bezsenność jako problem społeczny - reakcje, objawy towarzyszące, metody leczenia i terapii

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

 • Terapia Schematu - leczenie osobowości borderline i narcystycznej

 • ​Krótkoterminowa terapia par

 • Uzależnienia behawioralne

 • ​Dialog Motywujący

 • Humanistyczno - egzystencjalne podejście w terapii osób uzależnionych

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

 • Doskonalenie umiejętności trenerskich "Train the trainers" 

 • Trening relaksacji oraz technik wyobrażeniowych w terapii dzieci i dorosłych

 • Zajęcia relaksacyjne w procesie leczenia zaburzeń z kręgu psychoz

 • Rehabilitacja społeczno - zawodowa osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie

 • Trening umiejętności społecznych​​

 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Przynależność członkowska

 

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies