PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia określonymi oddziaływaniami psychologicznymi zaburzeń i chorób psychicznych. Może być stosowana jako samodzielna forma leczenia lub stanowić uzupełnienie leczenia farmakologicznego. Psychoterapia stanowi zbiór technik terapeutycznych, które pomagają leczyć różne dysfunkcje natury psychologicznej. Dla mnie szczególnie cennym i bliskim podejściem terapeutycznym jest psychoterapia poznawczo – behawioralna. Do wyboru tego nurtu terapeutycznego przekonało mnie kilka faktów:

SKUTECZNOŚĆ
Psychoterapia poznawczo – behawioralna uznawana jest za najbardziej skuteczną formę leczenia objawowego, porównywalną ze stosowaniem farmakoterapii. Badania kliniczne prowadzone na świecie od kilkudziesięciu lat dowiodły jej skuteczność w leczeniu depresji, lęków i napadów paniki. Jest też szczególnie polecana osobom mającym problem z uzależnieniami (od substancji np. alkoholu, narkotyków czy też od czynności tj. pracoholizm, zakupoholizm, hazard, uzależnienie od internetu). Terapia ta jest zalecana w leczeniu zaburzeń nerwicowych - fobii czy nerwicy natręctw (której objawem są obsesyjne myśli i zachowania, np. obsesja częstego mycia rąk), zaburzeń stresowych pourazowych, będących następstwem doświadczenia sytuacji traumatycznej czy zaburzeń odżywiania.
CZAS
Terapia poznawczo – behawioralna została pomyślana jako intensywna metoda leczenia, która w pierwszej kolejności koncentruje się na bieżących przeżyciach Klienta. Jest to terapia realizowana w ramach jasno określonego problemu, za pomocą konkretnych celów terapeutycznych i planu terapii. Taka struktura pracy pozwala na dokładne, precyzyjne i tym samym szybsze interwencje psychologiczne, prowadzące do poprawy jakości życia Klienta
WSPÓŁPRACA
Terapia poznawczo – behawioralna oparta jest na współpracy i czynnym uczestnictwie Klienta w swoim leczeniu. Można przyrównać to do spotkania dwóch ekspertów czyli Klienta (który wie co, kiedy i jak odczuwa) oraz psychoterapeuty - eksperta od rozpoznania oraz rozumienia mechanizmów powstania zaburzenia. Psychoterapeuta udziela wsparcia psychologicznego oraz uczy sposobów i technik, prowadzących do poprawy funkcjonowania. Towarzyszy w zmianach, przy aktywnym zaangażowaniu Klienta. Taka forma pracy nad sobą pozwala na realne poczucie wpływu na daną trudną sytuację, nie uzależnia też Klienta od terapeuty.
EDUKACJA
Jednym z założeń opisywanego podejścia terapeutycznego jest psychoedukacja, dzięki której Klient zostaje wyposażony w narzędzia i techniki, które może wykorzystywać poza terapią, także po jej zakończeniu, w celu samodzielnego radzenia sobie z problemami i zapobiegania nawrotom. Psychoedukacja pozwala na rozwinięcie samoświadomości Klienta oraz umożliwia długotrwałe utrzymanie efektów terapii