TERAPIA POZNAWCZO

- BEHAWIORALNA

Jako psychoterapeutka stosuję w swojej pracy podejście poznawczo – behawioralne. Aktywnie pozyskuję wiedzę i umiejętności w tym zakresie, przekładając je na swoją pracę terapeutyczną i pomagając Klientowi w efektywnym rozwiązywaniu problemów.

 

Zachęcam do zrozumienia swoich problemów, analizując pięć połączonych ze sobą aspektów doświadczenia, które zgodnie z założeniami psychoterapii poznawczo – behawioralnej ściśle łączą się i oddziałują wzajemnie na siebie. Są to: myśli, emocje, zachowania, reakcje fizjologiczne i otoczenie. Stanowią one całość i wzajemnie na siebie oddziaływają. Tym samym poprawa w obrębie jednej z nich powoduje zmianę w pozostałych.

Jeżeli chcemy poprawić swój nastrój, polepszyć relacje z bliskimi lub zmienić swoje zachowanie często powinniśmy zacząć od zmiany sposobu myślenia. Lepsze poznanie i rozumienie własnych myśli jest pierwszym krokiem do bardziej zrównoważonego przeżywania i doświadczania rzeczywistości. Jest to tzw. praca poznawcza, stanowiąca jeden z filarów w tym podejściu terapeutycznym.

Myśli pomagają zdefiniować nastrój oraz uczucia, jakie przeżywamy w danej sytuacji. Kiedy doświadczamy jakieś emocji towarzyszą jej dodatkowe, podtrzymujące ją myśli. Im silniejsze są nasze emocje tym bardziej skrajne i przesadzone mogą być nasze interpretacje. Często dochodzi wtedy do zniekształceń myślenia czyli lekceważenia informacji, które sugerują, że nasze przekonania i nastroje nie mają tak silnych podstaw jak nam się wydaje. Zatem w sytuacjach odczuwania obniżonego nastroju, wzmożonego lęku czy nieprzyjemnych doznań z ciała kluczowe będzie zwrócenie większej uwagi, na to co przychodzi nam do głowy. Przyjrzenie się temu uważniej pozwoli na rozpoznanie naszych zniekształceń w myśleniu i rozpoczęcie pracy nad ich korektą. 

 

Zmiany w myśleniu są zazwyczaj najważniejsze, jednak wiele problemów wymaga również zmian w zachowaniu, funkcjonowaniu organizmu oraz otoczeniu. Dobrze więc działać kompleksowo i pracować nad modyfikacją pozostałych obszarów. Istotnym elementem terapii jest praca behawioralna, polegająca na zmianie zachowania. Dokonuje się jej w toku stosowania eksperymentów behawioralnych, czyli różnego rodzaju zadań lub ćwiczeń. Nazwa nurtu czyli psychoterapia poznawczo - behawioralna nawiązuje do tych dwóch komponentów, ponieważ  jest nastawiona na zmianę myślenia (sfera poznawcza) i zmianę zachowań (sfera behawioralna).

Zapraszam do zapoznania się z poszczególnymi aspektami tego nurtu terapeutycznego w artykułach Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej, które są moimi mentorkami i pod okiem których doskonaliłam swój warsztat w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej.

Zachęcam do przeczytania poniższego artykułu:

https://www.researchgate.net/publication/255620049_Psychoterapia_poznawczo-behawioralna_-_praktyka_oparta_na_badaniach_empirycznych