REGULAMIN

Zasady świadczenia pomocy online są bardzo podobne do zasad, jakie obowiązują na tradycyjnych sesjach terapeutycznych. Spotykamy się w konkretnym terminie o ustalonej godzinie, ale zamiast spotykać się pod wyznaczonym adresem gabinetu psychologa, każde z nas zasiada przed komputerem wyposażonym w kamerę internetową i komunikator Skype. Wówczas jesteśmy gotowi rozpocząć sesję online.

 

Przeczytaj proszę regulamin korzystania z usług psychoterapeutycznych mojego gabinetu. Pomoże rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości natury organizacyjnej.

UMAWIANIE SESJI
1
2

Aby umówić się na sesję online należy zadzwonić albo napisać maila lub smsa. Ustalimy wtedy dokładny termin i godzinę spotkania.

Dokonaj rezerwacji jako przedpłaty za umówione spotkanie a następnie prześlij mi pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania przelewu oraz swój login na Skype. Połącz się ze mną w ustalonym czasie i terminie.

Koniecznym warunkiem skorzystania z pomocy online jest dysponowanie na czas sesji miejscem, w którym będziesz sam i nikt nie będzie nam przeszkadzać w rozmowie. Sesja trwa 50 minut.

SPÓŹNIENIE

Dobrze odpowiednio wcześniej przygotować się do odbycia sesji, żeby móc rozpocząć ją o czasie. Jeżeli spóźnisz się na spotkanie więcej niż 15 min poinformuj mnie proszę o tym, żebym zaczekała na Ciebie i nie wyłączała Skype. Brak informacji z Twojej będzie oznaczać rezygnację ze spotkania. W takich sytuacjach nie zwracam też przedpłaty za sesję. Spóźnienie oznacza automatyczne skrócenie spotkania terapeutycznego, ponieważ skończymy o zaplanowanej wcześniej godzinie.

ODWOŁANIE SESJI

Odwołanie lub zmiana terminu wizyty jest możliwa najpóźniej 24h przed sesją, najlepiej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego spotkanie terapeutyczne. Wówczas opłata może być zwrócona lub zaliczona na poczet spotkania w późniejszym terminie. W przypadku nieodwołania spotkania w wyznaczonym czasie bądź nie stawienia się na umówionej wizycie, jej koszt nie będzie zwrócony. W przypadku, gdy nieodwołana sesja nie była wcześniej opłacona, kolejne spotkania mogą być umawiane dopiero po uregulowaniu zaległej płatności.

 

Terapia jest skuteczna, kiedy praca nad sobą jest regularna – najlepiej w odstępie jednego tygodnia. Dlatego tak istotne jest, aby nie odwoływać swojej obecności bez bardzo ważnych powodów.

POUFNOŚĆ

Terapeuta nie ujawnia treści sesji i jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pochodzących z terapii. Terapeuta nie rozmawia o swoim Kliencie z osobami trzecimi, nie odpowiada na pytania rodziny Klienta, nie wyjawia nikomu faktu spotykania się z Klientem o danym nazwisku. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia Klienta lub osób trzecich mogę odstąpić od zasady zachowania poufności w celu ochrony życia i zdrowia osób zagrożonych.

 

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji czyli spotkaniom, mającym na celu kontrolę mojej pracy terapeutycznej. Jest to standardowa procedura wśród terapeutów, którzy chcą utrzymywać dobrą jakość i skuteczność procesu terapii. Omawiam wtedy pracę z wybranymi Klientami w taki sposób, by niemożliwa była identyfikacja ich danych osobowych.

ETYKA

Standardy mojej pracy i edukacji wyznacza kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, który określa ramy mojego postępowania zawodowego. Stanowi narzędzie pomocne w rzetelnym, profesjonalnym i odpowiedzialnym przeprowadzeniu terapii.

Zachęcam do zapoznania się z Kodeksem Etycznym pod zamieszczonym adresem http://www.pttpb.pl/pttpb-info/kodeks-etyczny-pttpb